TECHNIK EKONOMISTA

Wybór kierunku ekonomicznego- to Twoja pierwsza trafna inwestycja!


Technik ekonomista

Dwuletnia szkoła policealna

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik ekonomista

Symbol cyfrowy zawodu: 331403

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:    

K1 –  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35. )
K2 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji

A.65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, może uzyskać tytuł Technika rachunkowości.

Warunki rekrutacji

 Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Przy zapisie będą potrzebne:

· kserokopia dowodu osobistego.

· świadectwo ukończenia szkoły średniej, oryginał odpis lub kopia.

· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu,

Technik- ekonomista to wspaniała oferta naszej szkoły dla tych, którzy pragną w przyszłości podjąć pracę w następujących zawodach lub/oraz kontynuować naukę na kierunkach studiów dziennych lub zaocznych, takich, jak:

 

Zawody dla absolwentów kierunków ekonomicznych Możliwe kierunki dalszego kształcenia
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Księgowy
 • Doradca podatkowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Pracownik Funduszy Inwestycyjnych
 • Analityk finansowy
 • Bankowiec
 • Pracownik działów kredytowych
 • Referent/pracownik administracyjno- biurowy
 • Pracownik reklamy
 • Pracownik działu handlowego
 • Pracownik działu inwestycji i nieruchomości
 • Pracownik działu kadr
 • Pracownik urzędów pracy
 • Pośrednik pracy
 • Specjalista analizy rynku pracy

oraz wiele innych…

 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
 • Rachunkowość i controling
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja gospodarką turystyczną
 • Prawo administracyjne
 • Rynek kapitałowy/ Makler giełdowy
 • Handel zagraniczny
 • Biznes międzynarodowy
 • Informatyka i ekonometria Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Public relations
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Transport i logistyka
 • Towaroznawstwo
 • Ekonomika regionu i miasta

Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym , co dzieje się wokół Ciebie w sferze społecznej, ekonomicznej, biznesowej, chętnie pracujesz sam lub w zespołach, jeśli marzysz o ciekawej pracy zawodowej –ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz wykazać się przedsiębiorczością, komunikatywnością i mieć przed sobą szerokie spektrum pracy zawodowej –ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, zawód który otwiera przed Tobą wiele możliwości:

 • naukę ukończysz egzaminem kwalifikacyjnym;
 • otrzymasz możliwość rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych;
 • zostaniesz przygotowany do egzaminu  zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, porównywalne do standardów europejskich;
 • otrzymasz tytuł technika- ekonomisty, co pozwali ci na podjęcie pracy we wszystkich instytucjach oraz podmiotach gospodarczych, bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową;
 • zajęcia z zakresu rozszerzonej przedsiębiorczości przygotują Cię do prowadzenia własnej firmy

Jako absolwent technikum ekonomicznego będziesz potrafił, m.in.:

 • prowadzić kancelarie, sekretariaty (instytucji rządowych, samorządowych, finansowych, podmiotów gospodarczych), w tym obsługiwać wszystkie urządzenia biurowe;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, handlowych, finansowych;
 • organizować własną działalność gospodarczą;
 • interpretować i stosować przepisy prawa, m.in.: gospodarczego, finansowego, podatkowego, bankowego;
 • organizować skuteczny marketing i sprzedaż;
 • prowadzić negocjacje, organizować prace indywidualne oraz w grupach;
 • zajmować się sprawami zatrudnienia oraz wynagrodzeń;
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (m.in.: księgowe, kadrowe, biurowe)
 • posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, instytucjami.

To tylko niektóre umiejętności, które zdobywa uczeń tego kierunku

W jaki sposób Ty wykorzystasz tak szeroki wachlarz kwalifikacji
– zależy tylko od Ciebie.            Możliwości jest wiele!