Projekty POKL

NOWOCZESNA EDUKACJA – nabór 2013/14

Zakończyliśmy realizację projektu – dziękujemy za udział!!!

Z końcem grudnia 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu „NOWOCZESNA EDUKACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wierzymy, że dzięki przeprowadzonym działaniom zostało udzielone wsparcie dla nauczycieli z obszarów wiejskich.
Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i zapraszamy do regularnego odwiedzania strony http://eurolanguage-radom.pl/

2014 – ECDL Core 120 H
Harmonogram zajęć na listopad-grudzień 2014 r. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej

2014 – ECDL Core 120 H
Harmonogram zajęć na wrzesień-październik 2014 r. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej

Harmonogram zajęć
Opublikowano 2 kwietnia 2014
2014 – ECDL Start 60 H
Harmonogram zajęć dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku

Harmonogram zajęć
Opublikowano 4 marca 2014
2014 – Tablice interaktywne 60 H

Harmonogram zajęć
Opublikowano 4 marca 2014
2014 – ECDL Core 120 H
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Harmonogram zajęć
Opublikowano 22 stycznia 2014
2014 – ECDL Start 60 H
Harmonogram zajęć

Informacja

Opublikowano 2 grudnia 2013

18 grudnia 2013 r. – Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

ANNA MACIEJEWSKA – KIEROWNIK PROJEKTU
MARIOLA SZYMCZYK – KOORDYNATOR PROJEKTU

Informacja

Opublikowano 2 grudnia 2013

Realizatorzy projektu 9.4 PO KL ‘Nowoczesna Edukacja” przeprowadzają ewaluację wewnętrzną podczas ostatnich zajęć w każdej z grup projektowych

ANNA MACIEJEWSKA – KIEROWNIK PROJEKTU
MARIOLA SZYMCZYK – KOORDYNATOR PROJEKTU

Realizacja kursów doskonalących

Opublikowano 4 listopada 2013

2013 – Tablice interaktywne 60 H
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali (gmina Kowala)

2013 – Tablice interaktywne 60 H
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

2013 – ECDL Start 60 H
dla Publicznego Gimnazjum w Parznicach (gmina Kowala)

2013 – ECDL Core 120 H (cd.)
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach-Kolonii (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie (gmina Jastrzębia)

2013 – ECDL Core 120 H
dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hucie

Harmonogram zajęć
Opublikowano 1 października 2013
2013 – Tablice interaktywne 60 H
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali (gmina Kowala)

Harmonogram zajęć
Opublikowano 1 października 2013
2013 – Tablice interaktywne 60 H
Sienno

Harmonogram zajęć
Opublikowano 1 października 2013
2013 – ECDL Start 60 H
dla Publicznego Gimnazjum w Parznicach (gmina Kowala)

Harmonogram zajęć
Opublikowano 1 października 2013
2013 – ECDL Core 120 H (cd.)
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach-Kolonii (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie (gmina Jastrzębia)

Harmonogram zajęć
Opublikowano 1 października 2013
2013 – ECDL Core 120 H
Huta

Informacja

Opublikowano 2 września 2013

SZANOWNI PAŃSTWO

Realizatorzy projektu 9.4 PO KL ‘Nowoczesna Edukacja” zapraszają nauczycieli i pracowników dydaktycznych do udziału w kursach doskonalących:

 • technologie komputerowe i tablica interaktywna narzędziem pracy nauczycieli szkół wiejskich ECDL START – 60 godz.
 • technologie komputerowe i tablica interaktywna narzędziem pracy nauczycieli szkół wiejskich ECDL CORE – 120 godz.
 • tablice interaktywne narzędziem pracy nowoczesnego nauczyciela obszarów wiejskich – 60 godz.

Uczestnicy kursu ECDL START i ECDL CORE mają możliwość zdawania egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL.

Każdy beneficjent przystąpi do egzaminu wewnętrznego, otrzyma zaświadczenie MEN oraz przenośny nośnik pamięci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z OBSZARÓW WIEJSKICH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANNA MACIEJEWSKA
KIEROWNIK PROJEKTU

MARIOLA SZYMCZYK
KOORDYNATOR PROJEKTU

Informacja

Opublikowano 15 lipca 2013

SZANOWNI PAŃSTWO

Realizatorzy projektu 9.4 PO KL ‘Nowoczesna Edukacja” zapraszają nauczycieli i pracowników dydaktycznych do udziału w kursach doskonalących:

 • technologie komputerowe i tablica interaktywna narzędziem pracy nauczycieli szkół wiejskich ECDL START – 60 godz.
 • technologie komputerowe i tablica interaktywna narzędziem pracy nauczycieli szkół wiejskich ECDL CORE – 120 godz.
 • tablice interaktywne narzędziem pracy nowoczesnego nauczyciela obszarów wiejskich – 60 godz.

Uczestnicy kursu ECDL START i ECDL CORE mają możliwość zdawania egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL. Każdy beneficjent przystąpi do egzaminu wewnętrznego, otrzyma zaświadczenie MEN oraz przenośny nośnik pamięci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z OBSZARÓW WIEJSKICH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

ANNA MACIEJEWSKA
KIEROWNIK PROJEKTU

MARIOLA SZYMCZYK
KOORDYNATOR PROJEKTU

Harmonogram zajęć
Opublikowano 13 lutego 2013
2013 – Tablice interaktywne 60 H
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach (gmina Kowala)

Harmonogram zajęć
Opublikowano 13 lutego 2013
2013 – ECDL Start 60 H
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie (gmina Jastrzębia), Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym (gmina Kowala)

Harmonogram zajęć
Opublikowano 13 lutego 2013
2013 – ECDL Core 120 H
Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach-Kolonii (gmina Kowala), Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie (gmina Jastrzębia)

Informacja Kierownika Projektu

Opublikowano 7 stycznia 2013

Szanowni Beneficjenci,

Mam przyjemność poinformować o realizacji projektu „NOWOCZESNA EDUKACJA”.

REKRUTACJA: 01.01.2013 – 31.01.2013 od 16.00 do 19.00, zapisy osobiście w siedzibie placówki ul. Traugutta 34 (wejście od ul. Moniuszki 1)

Adresaci to osoby z woj. mazowieckiego, zamieszkujący tereny wiejskie, posiadający minimum wykształcenie średnie (nauczyciele oraz pracownicy dydaktyczni) w wieku 25-55 lat:

REALIZACJA KURSÓW:

2013 – 24 OSOBY

 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE NARZĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELI SZKÓŁ WIEJSKICH ECDL START 60 H
 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE NARZĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELI SZKÓŁ WIEJSKICH ECDL CORE 120 H

2013 – 24 OSOBY

 • TABLICE INTERAKTYWNE NARZĘDZIEM PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA OBSZARÓW WIEJSKICH 60 H

2014 – 24 OSOBY

 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE NARZĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELI SZKÓŁ WIEJSKICH ECDL START 60 H
 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE NARZĘDZIEM PRACY NAUCZYCIELI SZKÓŁ WIEJSKICH ECDL CORE 120 H

2014 – 12 OSÓB

 • TABLICE INTERAKTYWNE NARZĘDZIEM PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA OBSZARÓW WIEJSKICH 60 H

CZAS TRWANIA PROJEKTU 2 LATA

Tel. 48 36 350 95

ZAPRASZAM

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr Anna Maciejewska